Let's Spend the Night Together 1982, 95 min.

Více o filmu

Děrsu Uzala 1975, 137 min.

Více o filmu

Jak byl dobyt Západ 1962, 162 min.

Více o filmu

Krakatoa, na východ od Jávy 1968, 131 min.

Více o filmu

Lovec jelenů 1978, 182 min.

Více o filmu

Ve službách papeže 1965, 138 min.

Více o filmu

Indiana Jones a Chrám zkázy 1984, 118 min.

Více o filmu

Titanic 3D 1997, 194 min.

Více o filmu

Polární stanice Zebra 1968, 148 min.

Více o filmu

Létající Clipper 1962, 158 min.

Více o filmu

7. ročník KRRR! je tu

Ojedinělá středoevropská přehlídka 70mm filmů již posedmé v Krnově.

KRRR! vrací život největšímu používanému formátu v dějinách filmu. V plné šíři je opět možné vidět filmy jako Titanic (ve 3D), Indiana Jones a Chrám zkázy, Polární stanice Zebra, Ve službách papeže a jiné kultovní snímky. 

Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými titulky.

Potkáme se v Kině Mír 70.

Více o Krrr!

V tomto listu nejsou žádné novinky.

facebook

Visuals and site by